V roce 1483 hrad postavil Jan z Vřesovic na základě svolení krále Vladislava Jagellonského. K hradu patřily i vesnice Trnovany a Šanov, které jsou nyní součástí města Teplice.

V 17. století vzniklo bastionové opevnění, které bylo záhy využito během třicetileté války. Nejprve se zde sedm týdnů bránilo císařské vojsko, načež se posádka vzdala, aby si císařští o pár let později stejné cvičení zopakovali. Tentokrát trvalo obléhání dvanáct týdnů, po kterých se Švédové stáhli bez úspěchu zpět. Poslední slovo ale měli opět nájezdníci ze severu, když roku 1639 hrad definitivně dobyli, aby za pět let opustili zemi nadobro.

Poté bylo opevnění z větší části strženo, neboť po předchozích zkušenostech domácí usoudili, že častěji sloužilo nepřátelům, než místním. Využitelné zůstaly jen kasematy, které si koncem 18. století panský hlídač upravil jako obydlí. Tím vojenské období lokality skončilo.

Nadále zřícenina sloužila jako cíl romantických vycházek, s vhodně umístěnou restaurací z poloviny 19. století. Novogotická přístavba pochází z konce 19. století a byla zbudována tehdejším majitelem města i hradu, Edmundem Clary-Aldringen. Od konce 60. let 20 století již značně poškozený a nefunkční areál převzal Svazarm. Od té doby patří Doubravská hora radiomatérům a konají se zde různé kulturní akce.