MOROVÝ
SLOUP

KOSTEL
SV. JANA KŘTITELE

HRAD
DOUBRAVKA

KOSTEL
SV. ALŽBĚTY 

DUCHCOV

KOSTEL
SV. BARTOLOMĚJE