Kostel sv. Bartoloměje

Původně luteránský kostel byl v převážně německy mluvících Teplicích postaven z podnětu pruského krále Bedřicha Viléma IV roku 1884. Novorománská stavba je zhotovena z hrubého zdiva a k chrámové lodi nasedá mohutná hranolovitá věž, která z komplexu tvoří jednu z nepřehlédnutelných dominant města.

Osud kostela výmluvně kopíruje novodobé a pohnuté dějiny Teplic. Po konci II. světové války byla naprostá většina místního německy mluvícícho obyvatelstva odsunuta, a tak zmizela i luteránská víra. Kostel pak získala Československá církev husitská, která ho přejmenovala na kostel Prokopa Holého.

V 90. letech připadl městu, které kostel odprodalo soukromníkovi a krátce sloužil jako restaurace a diskotéka.

Dnes je zakonzervován, veřejnosti je přístupný jako netradiční kavárna doplněná o expozice týkající se města, nebo jako místo pro kulturní akce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *