Legenda

Clari svatý mučedník (též Clarus – latinsky jasný/čistý), byl křesťanský duchovní umučený kolem roku 396. Patřil ke skupině prvních křesťanů, která byla za své vyznání krutě pronásledována, proto je nazýván prvomučedníkem. Z kosterních ostatků se usuzuje, na muže ve věku okolo čtyřiceti let menší postavy.

Legenda tvrdí, že tento duchovní a léčitel byl usmrcen po několika dnech krutého mučení. Důvodem byla jeho neochota prozradit úkryt dvou mladých lidí, které předtím pokřtil a oddal. To vše proti vůli dívčiny bohaté rodiny zuřící nad faktem, že si jejich dcera vzala za muže mladého otroka. Clari nechtěl nejen prozradit jejich úkryt, ale ani odvolat boží požehnání a svátost křtu i křesťanského sňatku. Před smrtí mu byly vypíchnuty obě oči a poté byl vhozen do vřícího oleje. K legendě se navíc váže i dojemný příběh o jeho věrném psu, který na hrobě svého pána proseděl několik dní, dokud nebyl násilím odveden. Za své skutky byl Clari svatořečen a vzhledem k důvodům a způsobu své smrti jmenován patronem lázeňství, léčitelství a patronem svátosti manželství.

Mezi ostatky svatých zaujímá význačné místo díky titulu prvomučedník a faktu, že jsou jeho ostatky kompletní, což rozhodně nebývá zvykem.

Historie ostatků

Získání ostatků sv. Clari je pevně spojeno s šlechtickým rodem Aldringen, který v 17. století získal teplické panství. Z pohledu historie Teplic se stal sňatek Anny von Aldringen s Hieronymusem von Clary důležitým milníkem. Tímto sňatkem se totiž spojily dva významné šlechtické rody, které se zásadní měrou podepsaly pod další rozkvět teplického panství a to až do konce druhé světové války.

Ostatky křesťanského prvomučedníka svatého CLARI daroval římský papež Urban VIII. (pontifikát 1623 – 1644) knížecímu biskupovi Johanu IV. Marcus von Aldringen, opatu kláštera v rakouském Seckau. Dle jména zmíněného biskupa jistě uhádnete, že i on patřil do rodiny Aldringen. A protože Teplice byly již v té době známy pro své léčivé prameny, ostatky svatého, který je považován za patrona lázeňství byly doslova darem z nebes. Pokud jste si všimli shody mezi jménem Clary a Clari, musíme vás ale zklamat. Tato část šlechtické rodiny Clary – Aldringen neměla s nebohým Clarim nic společného, i když to jistě zavdávalo nejednu příležitost k zamyšlení. Nicméně sv. Clari tak nalezl svou cestu do Teplic a mohl tak úřadovat přímo v místě výkonu povolání, jak by se dnes řeklo.

Samotné ostatky byly převezeny do Teplic v cestovním relikviáři, z kterého se zachovaly přední dřevěné dveře opatřené zámkem a latinským nápisem CORPUS SANCTI CLARI (ostatky svatého Clari), a zadní dveře se zámkem a nápisem DONUM SUMI PONT (dar svatého otce). Uvnitř převozního relikviáře byly ostatky uloženy na rubínových sametových polštářích, na kterých spočívají dodnes. Dvě původní desky převozního relikviáře jsou umístěny v již nepoužívaném barokním relikviáři, nalevo před vstupem do této kaple.

Po převezení do Teplic byly ostatky přeloženy biskupem Johanem IV. Marcus von Aldringen do nového barokního relikviáře spolu s korunou mučedníka a mnoha doplňky, které zdobily ostatky. Tento původní relikviář se také nachází nalevo před vstupem do kaple sv. CLARI. Z původní výzdoby, která byla součástí relikviáře, se po druhé světové válce, vyjma ozdobné koruny, nic jiného nezachovalo. Taková byla doba.

Vrchní část relikviáře je prosklena částečně, přední část pak zcela. Překrývají ji tři pohyblivé desky se zlaceným nápisem CORPVS CLARI / SANCTI MARTYRIS (tělo CLARI / svatého mučedníka).

Patron

 St. CLARI je patronem lázeňství a léčitelství, stejně jako svátosti manželství. Jeho „horká smrt“ bývá spojována s patronátem „horkému léčení“, tedy léčení v termálních pramenech. K ostatkům tak chodí především nemocní lázeňští hosté s modlitbou a prosbou o uzdravení těla.

Stejně tak přicházejí i lidé vstupující do svátosti manželství, nebo ti, jejichž manželský vztah prochází krizí.