POKLOŇ SE. SKLOŇ HLAVU SVOU I SRDCE SVÉ U OSTATKŮ TOHO, JENŽ ZEMŘEL, ABY JINÍ MOHLI ŽÍT.

Ostatky křesťanského prvomučedníka svatého CLARI je možné spatřit po provedení rezervace přes turistický konfigurátor města Teplice VisitTour.