Ostatky St. Clari

Historie ostatků

Ostatky křesťanského prvomučedníka svatého CLARI daroval římský papež Urban VIII. (pontifikát 1623 - 1644) knížecímu biskupovi Johanu IV. Marcus von Aldringen, opatu kláštera v rakouském Seckau. Ve stejném období získala šlechtická rodina Aldringen také teplické panství, a to prostřednictvím polního maršálka Johanna hraběte Aldringen, bratra Anny von Aldringen.

Z pohledu historie Teplic se stal sňatek Anny von Aldringen s Hieronymusem von Clary důležitým milníkem. Tímto sňatkem se totiž spojily dva významné šlechtické rody, které se zásadní měrou podepsaly pod další rozkvět teplického panství a to až do konce druhé světové války. Po stejnou dobu patřily do majetku rodiny CLARY - ALDRINGEN též ostatky sv. CLARI.

Samotné ostatky byly převezeny do Teplic v cestovním relikviáři, z kterého se zachovaly přední dřevěné dveře opatřené zámkem a latinským nápisem CORPUS SANCTI CLARI (ostatky svatého CLARI), a zadní dveře se zámkem a nápisem DONUM SUMI PONT (dar svatého otce). Uvnitř převozního relikviáře byly ostatky uloženy na rubínových sametových polštářích, na kterých spočívají i dnes v novém relikviáři. Dvě původní desky převozního relikviáře jsou umístěny v již nepoužívaném barokním relikviáři, nalevo před vstupem do této kaple.

Po převezení do Teplic byly ostatky přeloženy biskupem Johanem IV. Marcus von Aldringen do nového barokního relikviáře spolu s korunou mučedníka a mnoha skvosty, které zdobily ostatky. Tento původní relikviář se také nachází nalevo před vstupem do kaple sv. CLARI. Z původní výzdoby, která byla součástí relikviáře, se po druhé světové válce, vyjma ozdobné koruny, nic jiného nezachovalo.

Vrchní část relikviáře je prosklena částečně, přední část relikviáře je prosklena zcela. Překrývají ji tři pohyblivé dřevěné desky, na niž je zlacený kovový nápis CORPVS CLARI / SANCTI MARTYRIS (tělo CLARI / svatého mučedníka). Dar ostatků sv. CLARI do Teplic nebyl náhodný. Symbolickým důvodem bylo spojení významného lázeňského místa s ostatky mučedníka, který je uznávaným patronem lázeňství a léčitelství i patronem svátosti manželství.

Legenda St. Clari

CLARI svatý mučedník (též CLARUS - latinsky jasný/čistý), byl křesťanský duchovní umučený pravděpodobně kolem roku 396. Z kosterních ostatků se usuzuje, na muže ve věku okolo čtyřiceti let menší postavy. Stáří ostatků ovšem již neumožňuje určit jejich přesné datování podle DNA.

Z tradovaných legend se odvozuje, že tento duchovní a léčitel byl usmrcen po několika dnech mučení. Důvodem byla jeho neústupnost, kdy nechtěl prozradit úkryt dvou mladých lidí, které předtím pokřtil a před bohem oddal. To vše proti vůli bohaté rodiny dívky, která se oddala mladému otroku. Svatý CLARI nechtěl nejen prozradit jejich úkryt, ale ani nechtěl odvolat boží požehnání a svátost křtu i křesťanského sňatku. Před smrtí mu byly vypíchnuty obě oči a poté byl vhozen do vřícího oleje.

K legendě se váže i dojemný příběh o věrném psu, který na hrobě svého pána, St. CLARI, proseděl několik dní, dokud nebyl násilím odveden.

Patron

St. CLARI je stejnou měrou považován za patrona lázeňství a léčitelství, jako za patrona svátostiny manželství. Jeho "horká smrt" bývá spojována s jeho požehnáním "horkému léčení", tedy léčení v horkých termálních pramenech. K ostatkům chodí především nemocní lázeňští hosté s modlitbou a prosbou o uzdravení těla.

Stejně tak ale lidé, kteří vstupují do svátosti manželství. O po-žehnání nežádají pouze snoubenci, ale i ti, jejichž manželský vztah prochází krizí.